Tarih : 21.02.2019 - 12:54

Her kira gelirine beyanname verilecek mi?  Kim ne kadar vergi ödeyecek? 

Yıllık beyanname verme süresi “ Mart’ta başlıyor. 26 Mart’a kadar verilmesi gereken beyannamelerde mükellefler nelere dikkat edecekler? İstisnalar nedir? Kim beyanname verir, kim vermez?  Gelir Uzmanı Yılmaz Tanrısever, bu konuda rehber bilgiler verdi.

Her kira gelirine beyanname verilecek mi?  Kim ne kadar vergi ödeyecek? 

Gelir Uzmanı Yılmaz Tanrısever’in verdiği beyanname verme bilgileri şöyle:

Mesken ve işyeri kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2018 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-26 Mart 2019 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.


Gelir Vergisi Beyannamesinin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine elden, postayla veya internet ortamında Hazır Beyan Sistemini kullanılarak verilmesi mümkün bulunmaktadır. 2018 Yılına ilişkin beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;


• 2018 yılında elde ettiği mesken (konut)kira geliri, 4.400 TL’lik mesken istisna tutarını aşanlar,
• 2018 yılında işyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira ge­lirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı olan 34.000  TL’yi aşanlar,
• 2018 yılında mesken ve tevkifatlı işyeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde, mesken istisna tutarını aşan kira geliri ile tevkifatlı işyeri kira geliri toplamı 34.000 TL’yi aşanlar,(istisna hesabında mesken ve işyeri kira toplamı eksi 4.400 TL. =34.000TL. yi geçiyor ise işyeri ve meskeni birlikte beyan edecekler. )
• 2018 yılında bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırı olan 1.800 TL’yi aşanlar,


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir. Söz konusu tutarların altında kalan kira gelirleri için Mart/2019 ayında yıllık beyanname verilmeyecektir. İlk defa mükellef olanların mükellefiyete giriş işlemleri, verdikleri ilk beyannameler üzerine vergi dairesi tarafından yapılacaktır.


2018 yılına ilişkin kira gelirlerinin vergilendirilmesinde götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 7061 sayılı Kanunla yapılan yasal düzenleme sonrasında %15 oranında götürü gider indiriminden yaralanacaklardır.


2018 Yılında elde edilen bazı mesken (bina) kira gelirleri için kim ne kadar vergi ödeyecek?


2018 yılında elde edilen bazı mesken kira geliri tutarları için mesken istisnası ve %15 götürü gider indirimi sonrasında 2019 yılında ödenecek damga vergisi tutarları 72,70 TL’dir. Toplam geliri 120.000 TL’yi aşan mükellefler 4.400 TL. Konut istisnasından yararlanamazlar. 

 

    Yorum Ekle

    Ad soyad

    Ceynak