Yazarlar

Prof. Dr. İbrahim Ünal Sert

Prof. Dr. İbrahim Ünal Sert

Erkeklerin kâbusu ama çaresi var

50 Yaş üzeri erkeklerin %20 sinde düşük testesteron seviyesi görülebilir.  İlerleyen yaşa bağlı olarak kan düzeyi azalır. Düşük T, diabet riskiyle, arteriyosklerozla(damarların kireçlenmesi)  ve kemik erimesiyle (kemik dansitesinin  azalmasıyla) bağlantılı olabilir. 

Düşük T, tedavisine başlamak için vücutta etkilediği sistemlere bağlı bir çok belirtilerin (semptom) gözlenmesi gerekir. Her düşük Tli hastaya tedavi gerekmez. 

 

DÜŞÜK T'ye BAĞLI BELİRTİLER: 

 

1.       Eskiden beri bilinen en büyük semptomu libido azlığı (cinsel isteksizlik ), ilişki sırasındaki yetersizlik ve sertleşme sorunları (ereksiyon yetersizliği - ED)  sayılabilir. 

2.       ED, Düşük T’nin en önemli ikinci belirtisidir 

3.        Orgazmın (zevk) temininde zorluk. 

4.       Yorgunluk ve tükenmişliğin artması. 

5.       Motivasyonun azalması. 

6.       Ruh haline  ve düşünmeye yansıması ve de olumsuz  etkilemesi 

 

DÜŞÜK T'ye BAĞLI ORGANLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER: 

 

1.       Adale kitlesinde ve gücünde zayıflama 

2.       Vücutta yağ birikiminin hızlanması. Özellikle göğüs, bel ve kalçalarda yığılma gözlenir. Ayrıca her ne kadar T- azlığına bağlı olarak diyabet ve obezite (şişmanlık) arasında bir bağ olduğu iddia edilemezse de erkeklerin büyük bir oranında diyabet, fazla kilo ve şişmanlık gelişmesine neden olabilir. Dolayısıyla  diyabetli erkeklerin  üçte  birinde  düşük T- seviyesi vardır. Yani gelecekte düşük T seviyeli erkeklerin Diyabet e yakalanma riskinin yüksek olduğu söylenebilir.  Eğer düşük T seviyesi normale çıkartılırsa, vücut yağının  azaldığı ve KAN ŞEKERİNİN  KONTROLÜNE YARDIMCI OLDUĞU, İNSÜLÜN DİRENCİNİN DÜZENLENDİĞİ GÖZLENEBİLİR. 

3.       Düşük kemik  yoğunluğu dansitesi), yani azalmış T düzeyinde  osteopeni (orta düşüklükte kemik yoğunluğu) ya da osteoporoz ( ileri düzeyde kemik yoğunluğunun azlığı) gözlenir. Bu durumların sonucu olarak çok kolay kemik kırılmaları gözlenebilir. Yapılan çalışmalar azalmış kemik yoğunluğunun  düşük T düzeyiyle bağlantılı olduğunu  göstermiş ve testesteron tedavisiyle bu durumun düzeldiği gözlenmiştir. Bu tedavinin etkisi çok yavaş görülse de bu tür hastaların testesteron ile tedavi edilmesi gerekir. Testesteron tedavisinin etkisi  kemikten kemiğe farklılık gösterir; vertebra (boyun- göğüs-bel-sakral) kemikleri ve kalça kemiklerinde olduğu gibi. Kemik dansitesi düşük erkeklerin  ilk kontrolleri normalse, düzenli olarak her iki yılda bir kemik dansimetrelerinin yapılması gerekir. Eğer dansite düşükse yıllık kontrolleri gerekir. 

4-      Anemi, dokularımıza oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler)  vücutta çok önemli fonksiyonları vardır.ortalama ömürleri yüz gündür.kemik iliği tarafından düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Eritrosit sayısı düşükse kişi kendini yorgun hisseder. Bir çalışmacının deneyimlerine göre; düşük T li hastaya testesteron verince aneminin düzeldiğini gözlemlemiştir. 

 

TESTESTERON SEVİYEM DÜŞÜK NE YAPABİLİRİM? 

 

Kırk yaşındaki bir erkeğin testesteron düzeyi 450ng/dl’dir. Genç  erkeklerde daha yüksektir. Testestereon konsantrasyonu orta ve  ileri otuzlu yaşlarda ortalama yılda  %1 düşüş gösterir. Ya da kırk yaşlarında %10 düşüş gözlenir. Elli yaşlarında % 20, altmış yaşlarında %30 düşüş gösterir. 

Buna rağmen bir çok erkekte semptom ve  organlardaki değişim gözlenmez. Eğer adale azalması, yağlanma, diyabet, anemi, depresyon var ve de  libido  ve ereksiyonda  ve menide azalma  osteopati  gibi belirtiler varsa testeteron seviyesi de düşükse testesteron tedavisine başlanması gerekir. 

FDA (Amerikan ilaç dairesi) 300 ng/dlnin altında testesteron  yetersizliğini kabul ediyor.  Bu değer 301 ng/dL ve üzerindeyse  düşük testetesteron olarak kabul etmiyor. 299 ng/dl ise düşük testetsterondur diye kabul ediyor. 

Klinik olarak testesteron seviyesi 200-400ng/dl arasındaysa  düşük testesteteron olarak kabul edilirSerbest testtesteron düşük (15pg/mL) fakat total testesteron normalse kişiye tedavi önerilebilir. 

Kemik dansitesinin düşük olduğu kalça kemiklerinde tedavi 3 yıla kadar bir başarı sağlamaya bilir. Oysa vertebra kemiklerindeki osteoporoz tedavisinde hızlı bir cevap alınabiliyor.  Kemik dansimetresi bir yıldan az aralıkta yapılmamalı. 

 

TESTESTERON KULLANIM TİPLERİ. 

1.       Enjeksiyon formu. 

2.       Patche ( yama ) 

3.       Gel (jel ): USA da en çok kullanılan form (AndroGel,Testim ). Fakat dozun ayarlanması, iki saat ilacın sürüldüğü yerin kapatılması, ellerin çok iyi yıkanması, temas ettiği kişilere  ilacın geçip istenmeyen etkiler yapması (kadınlar, çocuklar) aylık tedavinin 200-500 dolar olması gibi durumların dikkate alınması gerekir. 

4.       Krem 

5.       Testesteron Pellet  ( TestoPel ; küçük top, topak, pirinç tanesi )subkutan özel bir girişimle  6-8  topağın implante edilmesi gerekir. Testesteron seviyesini 3-6 ay iyi seviyeye getirebiliyor. Senede birkaç kez uygulamak yeterli olabiliyor. 

6.       Ağız  pelletleri 

7.       Haplar: Bu formun kullanımı karaciğere etkisi  yüksek oranda  toksik olduğu için USA da, FDA müsaade etmiyor. 

8.       Clomiphen citrat / Anastrozole: Testesteronun tabii yolla vücutta  salgılanmasını sağladığı için tercih edilen hap tır. Yani vücut kendi testesteronunu üretir.  

9.       HCG-Enjeksiyonu 

10.   Alternatif  natürel ilaçlar 

11.   Eksersiz 

Kısaca, önemli gördüğüm hususları topladım. Bilmeyen insan korkar, panikler. Bizlerin görevi topluma ışık tutmaktır. Ama toplumun  okuması gerekir. Okuyan insan bilir, bilen insan ise dik durur. 

 

 

BizGençler