Yazarlar

Prof. Dr. İbrahim Ünal Sert

Prof. Dr. İbrahim Ünal Sert

Yenidoğanlar için enfeksiyon koruması: hamilelik sırasında aşılama

Yeni doğmuş çocuklarda  bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmemiş, bebeklerde bağışıklık korunmasında boşluklar var.

Hamilelik aşıları onları köprülemeye yardımcı olabilir. Ancak maternal antikorlar( anne’ye ait) çocuktaki aşılara müdahale eder.

Yenidoğanın bağışıklık koruması maternal antikorların kaybolması nedeniyle yıpranırsa, enfeksiyon riski artar. Uluslararası bağışıklama programlarının en önemli önceliği, çocukları enfeksiyondan korumaktır. Sanayileşmiş ülkelerde ve ayrıca Almanya'da, 2. aydan itibaren temel bağışıklamalarla başlanması tavsiye edilir.

 Berlin'de bulunan Robert Koch Enstitüsü Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), 6 haftalıktan itibaren ilk aşı önerir (zamanında tamamlama: istisna rotavirüs karşı aşılama olduğunu bildirir 1 ).

Yeni doğanlar bağışıklık fonksiyonlarına sahip olsalar da,. İlk üç aylık dönemin sonunda, örneğin olgun granülositler bulunabilir ( 2 ). Bununla birlikte, bunların bakterisit işlevi ve inflamatuar (iltihap) uyaranlara cevap verme yeteneği, tamamen gelişmiş bağışıklık sistemine kıyasla zayıftır. Çocuğun bağışıklık sistemi de doğumdan sonra rahimdeki diğer görevlere sahiptir.

İntrauterin (anne rahminde ) gelişim sırasında, fetüs (rahimde oluşmaya devam eden bebek ) maternal allo antijenlere karşı bağışıklık-toleranslı olmalı ve ekstrauterin (rahim dışı )antijenler önemsizdir. 

Bebek doğduğunda, bağışıklık sistemi birden fazla yeni uyaran ve antijenle aniden karşılaşır. 

Sepsis (enfeksiyona karşı vücudun verdiği cevabın organlara zarar vermesiyle ortaya çıkar. )  belirtileri ile aşırı inflamatuar reaksiyonlara neden olabilirler ve çocuk bunlardan korunmalıdır.

Bağışıklık sistemi el freni ile gelişir

 

Ek olarak, birçok mikroorganizma patojen değildir, bağırsakları kolonize eder ve normal işlevine izin verir. Çocuk, bağışıklık sistemi yavaş yavaş geliştiği için bu yararlıdır. 

Antikorların adaptif bağışıklık ve çeşitliliği, doğumdan sonra sadece daha uzun süreler için optimal şekilde gelişir.

Özellikle bebekleri, bağışıklık korumasında bir boşluk yaratır. fetüs anne plasentası  yoluyla ve anne sütünden IgA antikorları sonra IgG antikorları gibi ikinci üç aylıkta alır. Ancak bu, pasif bağışıklık koruma geçicidir. 

 Ancak hamilelik ayrıca immünolojik reaktiviteyi de değiştirir, böylece yarı allojenik fetüs reddedilmez

Seks hormonlarının konsantrasyon değişiklikleri bu dinamiği tetikler.

 Hamilelik sırasında aşılama dikkate alınmalıdır. Hamile kadınlarda, hepatit B, grip ve boğmacaya karşı aşıların bir miktar daha düşük immünojenisitesine rağmen, klinik olarak etkili olduğu gösterilmiştir ( 4 ).

Hamilelik, karşılık gelen ölü aşılar için bir kontrendikasyon değildir. Böyle kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) veya suçiçeği gibi bir canlı aşı ile aşılanması teorik düşüncelerden gebelikte kontrendikedir.

 Sarı humma (sarı humma virüsü ile enfekte sivri sineklerden bulaşır. Öldürücüdür. ) aşısı (STIKO göre, açıkça gerekli olduğu durumlarda gebelik sırasında ve dikkatli fayda-risk değerlendirmesinden sonra yapılmalıdır 1 ).

İnfluenza (yaşamı tehdit eden solunum yollarının akut viral enfeksiyonudur ) aşısı (ölü aşı) ABD ve Almanya'da kadın ve çocuğunu korumak için ciddi hastalık ve ilişkili pnömokok enfeksiyonlarının artması nedeniyle tüm gebe kadınlara şiddetle tavsiye edilmektedir

ABD, İngiltere, Avustralya, Belçika ve İsviçre gibi ülkeler de hamile kadınlara boğmaca aşılarınıı  almalarını tavsiye ediyor. 

Yenidoğan ve bebeklerin yüzde 10'unda boğmaca komplikasyonu   ve boğmaca ölümlerinin% 75'i 3 aylıktan küçük bebeklerdir ( 5 ).

İsviçre aşılama programına, 2017 için bir güncelleme yapmıştır. Kadına, her hamilelikte boğmaca aşı önerilmektedir6 ). 

En iyi zamanın, İsviçre'de gebeliğin 13. haftasından itibaren, ABD ,26. Haftadan itibaren , İngiltere'de 20 ile 32 arasında

İngiliz aşılama programı ; tetanos, difteri ve boğmaca karşı kombinasyon aşı ile hamile annenin aşılanması uygun görülür. Boğmaca, önce yeni doğan için güçlü bir koruyucu etki gösterir: Aşı etkinliği en az 90 gün  olduğu için, hayatın ilk 3 ayında koruyucudur. ( 7 , 8 ).

Pertussis ( Boğmaca, sadece insanlarda bulunur, sonderece bulaşıcıdır, kolay yayılır, öksürük, hapşırma,  uzun süre aynı ortamda aynı havayı solumakla da bulaşır ) aşısı gebelikte çok etkilidir

Neredeyse 149 000 yenidoğanın ile ABD'den yapılan son retrospektif kohort çalışması da benzer koruyucu etkisi bulunan: Hamilelik sırasında bir  güçlendirici aşı için% 91,4 arasında boğmaca enfeksiyonu ve% 69 ilk iki ayında çocuğun yaşam korumasını sağlar. ( 9 ). Gebelik sırasında kadına  aşı yapıldıysa, boğmaca öncesi çocuk için koruyucu etki, yaşamın ilk iki ayında% 68.6 idi.

" Dr. med. med. Marianne Röbl-Mathieu, Münih'te jinekolog ve STIKO üyesiydi. "aşı,  son zamanlarda değişti hamile kadınlar için Almanya'da yapılmadı." STIKO'nun hamilelerde aşılama tavsiye edilmesi gerekip gerekmediğini üzerine bir çalışma grubu oluşturduk. Zaman çerçevesi ve sonuç için prognoz yoktur.

STIKO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. med., Thomas Mertens, Ulm Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Direktörü, "Hamilelik sırasında aşılama konusu 'temelde ilginçtir” diyor. 

 STIKO, İsviçre dahil olmak üzere diğer ülkelerin aşı komisyonlarıyla yakın temas halindedir. Ancak, kendi kapsamlı değerlendirmesinin ardından Almanya için tavsiyelerin verilmesinin gerekip gerekmediği sorusuna cevap vermek zorundaydı. Prosedür için STIKO'nun standart bir prosedürü vardır ( 10).

Maternal (annenin )  antikorlar çocuğun bağışıklık yanıtını inhibe eder.

 

Şu anda ki konu;  hamilelikte aşılamanın bağışıklama veya gecikme çocukların temel bağışıklamalara tepki vermesine engel olup olmadığı sorusu.

IgG antikoru, örneğin, antijene bağlı, 25-43 günlük bir yarı ömre sahip (Cit. [2, 11])bir çocuğun aktif bağışıklık tepkisinin gelişmesini zayıflatabilir. Bu da, bağışıklamadan sonra, çocuğun ilgili hastalıklardan beklenenden daha az korunmuş olduğu anlamına gelebilir.

Veriler Almanya dâhil 17 ülkede 32 çalışmadan 7,630 bebekten temin edildi. 

Sonuç: hem çocukta maternal antikor düzeyleri hem de ilk aşıda çocuğun yaşı tüm aşılar için bağışıklık tepkisi düzeyini etkilemiştir.

Çocuğun aşılama yaşına göre ayarlamalar yararlı olabilir

 

Mertens, "Maternal antikorların gözlemlenen etkileri şaşırtıcı değildir, ayrıca MMR aşısı gibi canlı aşılarda da gözlenmiştir." “Bulgular, anne serumunun antikor içeriğine bağlı olarak çocuğun aşılama yaşını ayarlamanın ve sonuçların ortaya çıkmasıyla ilgili sonuçları dikkate almanın gerekli olabileceğini göstermektedir.”

Grip ve Tdap aşıları rutin gebelik sırasında uygulanabilir olsa da, ancak, araştırmalar başarılı bir şekilde gelişmeye devam etse bile, tavsiyelerin uygulamaya konmasında sorunlar olabilir. 

 Mertens"Aşı kabulü sosyal bir süreçtir ve STIKO ayrıca bir tavsiyenin var olan aşı takvimine nasıl yerleştirilip yerleştirilemeyeceğinin değerlendirilmesi görevini de üstlenmiştir."

Dr. rer. nat. Nicola Siegmund-Schultze

İnternette literatür: 
www.aerzteblatt.de/lit2417
veya QR kodu ile.
konular: enfeksiyon kontrolü.

Yeni doğanlar için enfeksiyon koruması: hamilelik sırasında aşılama.

 

Prof. Dr. İ. Ünal Sert

 

arzt33@gmail.com

BizGençler